utvikle
verb trans. utvikle ( v1) ['ʉːtʋiklə]1 danne, frembringe, få fremutvikle nye metoder
2 gradvis endre, omdanne, modneutvikle bryster i puberteten
utvikle talentet sitt
3 legge frem, greie ut omutvikle psykoanalysens historie
verb refl. utvikle1 danneHan oppdaget at plakk hadde utviklet seg på tennene.
2 endre, modneutvikle seg fra barn til voksen

http://no.thefreedictionary.com/utvikle