utforskeverb trans. utforske ( v1) ['ʉːtfɔʃkə] undersøke, lære å kjenne

http://no.thefreedictionary.com/utforske