Marknadskommunikasjon/reklame:
Mål: å selje eit produkt. Økonomisk forteneste.
Sendar: bedrifta som ønsker å selje produktet eller på anna vis skape økonomisk fortjeneste. Avhengig avsendar.
Bodskap: argument som prøvar å påverke målgruppa til å kjøpe broduktet, bruke tilbodet eller støtte organisasjonen økonomisk.

Døme på marknadskommunikasjon:
- Tv-reklame
- Reklameplakatar
- Billag i blad og aviser
- Merkevarebygging/branding