Journalistikk:
Mål: å formidle nyheiter aller andre viktige samfunnsmessige saker på ein balansert, informativ og ansvarleg måte. Kan ha som mål å kritisere "makta" og forsvare dei "svake".
Sendar: ein (eller fleire) journalist(ar) i ein redaksjon. Journalisten skal vere uavhengig av andre og skal ikkje la seg påverke av nokon som har sterke meiningar om korleis saka skal framstillast.
Bodskap: balansert og korrekt framstilling av saka. Alle partar skal ha sjanse til å uttale seg, og journalisten skal framstå som objektiv.

Døme på journalistikk:
- Nyheiter i tv, aviser og radio.
- Reportasjer og filmar innanfor dokumentarsjangeren