Tekst


Innanfor mediafaget er ein tekst definert som ein enkeltståande produksjon. Uttrykket tekst kan i dette tilfellet referere til mellom anna ein avisartikkel, film eller webside.