Teikn


Form

Det vi konkret ser eller høyrer. Denotativ beskriving av sjølve produktet.

Innhald

Denotativ referering av innhaldet i teksten. Fortel kva teksten handlar om reint objektivt, men ikkje meir.

Medieuttrykk

Det som mottakaren subjektivt tolkar gjennom koder.