Symbol, ikon og indeks er tre måtar å beskrive korleis heilskapen til ulike former og fargar.

Symbol: Symbol er eit teikn som ikkje treng å like på det vi prøver å formidle. Ein må kunne å lese kodar for å forstå meininga med akkurat det teiknet i forhold til kva kontekst der er satt i. Det treng ikkje å likne på den underliggande bodskapen i det heile tatt.

Døme: Kvitt flagg (fred)



Ikon: Eit Ikon er eit teikn som liknar på det vi vil formidle med det. Det er viser oss akkurat det som er meininga vi skal tenkje på.

Døme: Eit religiøst ikon, lat oss seie av jomfru Maria med Jesusbarnet.


Indeks: Indeks er eit symbol som er noko mellom ikon og symbol. Det treng ikkje å likne på det vi prøver å formidle, men det har allikevel ein opplakt sammenheng med det som det er skal formidle, det som det skal vere. Ofte er det fleire indeksar saman i eit produkt, slik at vert enklare å sjå samanhengen i forhold til kvarandre.
Døme: Eit bilete av ein mann med dress som står foran ein villa og med ein limousin ved sidan av seg. (Han er rik)