Metafor er eit ord, som skal gi språkeleg bilde eller i overført betydning. Ein prøver å snakke på ein annan måte eller med andre ord for å slik prøve å gi forståelse for ein annan ting.


Eksempel på metaforer kan vere:

«Han er like lykkelig som en pingvin i en mikrobølgeovn.» her blir det forklart at ein mann er ulykkelig, men det kan tolkast forkjellig alt etterfor kvar metaforet blir brukt, og kva situasjonar det blir brukt i.

« Å undervise er som å ha en konto i banken, du må sette noe inn før du kan hente noe ut. » her blir det forklart at før ein kan lære noko noke, så må ein lære noko til seg sjølv.



Metafor er ein del av den denotative delen av analysen i eit eventuelt medieprodukt. Metafor heng mykje saman med symbol og allegoriar.