Logos er eit retorisk argument som spelar på logikk og fornuft, tydar ofte at forfattaren gir ny informasjon i testen. Dette kan vere rein informasjon eller fakta knytte til saka.