Konvensjon tydar kontrakt eller semje, og blir brukt som fagord for særtrekk innan ein medietekst.

Døme: Eit filmklipp i svart-kvitt med rusk i biletet betyr gamle dagar.