Komposisjon betyr «å setje saman ulike element til ein heilskap» og blir nytta i alle kunstformer, som foto, film, tekst og lyd.
Når ein skal komponere noko, går ein som oftast ut ifrå komposisjonsprinsippa:

1: Kontrast

a) Spenning
b) Liv
c) Proporsjon
d) Framheving
e) Harmoni
f) Dynamikk

2: Rørsle

a) System
b) Orden
c) Utvikling
d) Framdrift
e) Oversikt

3: Balanse

4: Einskap

A) Rytme

Komposisjon i lyd.

Lyddesign har eigne komposisjonsprinsipp:

* Balanse

o Amplitude
o Plassering
o Frekvens
o Romklang
o Symmetri og asymmetri

* Bevegelse

* Kontrast
o Styrke
o Tonehøyde