• Tolkingslære – Modell som beskriv korleis vi skapar meining i møte med ein tekst.
  • Hermeneutikk tek omsyn til korleis bakgrunnen vår prega korleis vi tolkar eit produkt.
  • Gjev oss ein modell som gjer tolkingsarbeidet enklare for oss. Denne modellen gjer ser på tolkinga som ein samtale mellom lesaren og skrivaren.
  • Alle har ei for-forståing som er med oss når vi skal lære noko nytt.
  • Vi brukar alltid dei tidlegare opplevingane våre når vi skal forstå noko nytt.
  • Vi tolkar ein heilskap ut ifrå alle dei ulike delane av produktet.

Døme: Når du les ei medietekst, er det vanskeleg å tolke heilskapen utifrå overskrifta. For å skape ei meining, må du ha overblikk over heile saka.