Forteljarteknikk:


Forteljarteknikk er så mangt. Alle vala du tek når du lagar eit produkt endrar forteljarteknikken din. Om ein vel å bruke det retoriske verkemiddelet Etos fortel ein historia på ein anna måte enn om ein vel å bruke patos eller Logos. Produktet du lagar vil difor endre heilt innhald om ein gjer slike endringar. Det er difor viktig å ha ein ide om korleis du vil vidareføre eit Bodskap før du startar produksjonen. Forteljarteknikken blir også påverka av dramaturgien til produktet. Korleis du vel å byggje opp produktet er og med på å endre måten den blir fortalt og formidla på. Same er det med om du byggjer opp produktet Tradisjonell, moderne og postmoderne. Ein kan seie at forteljarteknikken er den måten du vel å formidle Bodskapen din på.