Estetikk: Læra om sanseleg erkjenning. Vi må kunne finne fram til dei elementa, teikna og faktorane i eit produkt som får fram kjensler og meiningar som vi har om produktet. Læra om det vi opplever med sansane vore.
Estetisk refleksjon: Å sette estetikk ut i bevisst praksis.
Estetiske teoriar: Det finst fleire forskjellige estetiske teoriar. Det vil seie at nokon har ei oppfatning av kva som er estetisk vakkert, yndig eller verdifullt, og kan grunngi kvifor det er det. Folkegrupper har ofte felles oppfatning eller likskapar mellom estetisk teoriar innan deira folkgruppe.
Pytagoras: Han meinte at når alt står i talforhold med kvarandre, så er det estetisk vakkert. Symmetri og Det gylne snitt.
Aristoteles: Han meinte at når ein får fram bodskapen og/eller kjenslene vi vil formidle, då er estetisk vakkert, og vi har lukkast.
Mimesis: Imitasjon, etterlikning.
Platon: Funksjonalitet. Laga for eit bestemt mål, og fungerar best slik.
Den fysiske: Han må kunne brukast
Den psykiske: Han må røre ved oss.
Den intellektuelle: Han må ha ei meining.
Kontekst: Å settje ting inn i ein større samanheng, og at det skiftar meining i forhold til samanhengen.
God Design: Det er god design når det oppnår den funksjonen det skal ha i den konteksten det er såtte i, og når det tilfrestillar behova til målgruppa.