Denotasjon og konnotasjon er to forskjellege måtar ein kan sjå ein tekst på.

Det denotative er ei konkret beskriving av teksten.

Det konotative er ei tolking av teksten.
Der ein leitar etter bodskap, djupare meining. Nokre brukar omgrepet undertekst, andre kallar det å lese mellom linjene.


external image Peace+dove.jpg

Ei denotativ tolking av biletet over vil være at det er svarte linjer på kvit bakgrunn. Nokre kan kanskje seie at det er ein fugl, kanskje til og med så detaljert at det er ei due med ein olivenkvist.

Viss ein skal tolke biletet konotativt vil ein kunne seie at det er eit symbol på fred.